česky | english

První fotovoltaická konference

První konference pořádané v roce 1998 ve Valašském Meziříčí se zúčastnil úzký okruh 25 odborníků z oblasti výzkumu a výroby. Druhé konference v Brně se v roce 2006 zúčastnilo již 160 vědců, politiků, zástupců firem a energetických společností, ale i laické veřejnosti. Nárůst počtu účastníků odpovídá růstu instalací fotovoltaických systémů ve světě i v EU -- přibližně na dvojnásobek každé dva roky. S rozvojem oboru a vzrůstajícím zájmem se z původní 'diskuse' stala pravidelná každoroční konference těšící se velké oblibě laiků i profesionálů.

vytisknout nahoru