česky | english

4. Česká fotovoltaická konference a výstava

Česká fotovoltaická konference má za sebou již 4. ročník. Nejvýznamnější akce v oboru fotovoltaiky, která má zároveň v České republice nejdelší tradici, letos proběhla ve dnech 19. a 20. listopadu v pavilonu Rotunda na výstavišti BVV v Brně. Konference byla v letošním roce doplněna samostatnou výstavou, která využívala výstavní plochy v pavilonu A2. Samotné konference se zúčastnilo celkem 243 platících zájemců, z nichž 17 bylo ze Slovenska, 7 z Německa, po 3 z Rakouska a z Ruska, 2 z USA a 1 z Francie. Uvedené informace se však týkají osob, nikoli firem; je nutno vzít v úvahu, že řada českých účastníků zastupovala zahraniční subjekty.

Hlavním mediálním partnerem konference je odborný portál TZB-info, na jehož stránkách budou publikovány vybrané přednášky. Odborné časopisy a portály, z nichž většina je rovněž mediálními partnery konference, zastupovalo celkem 18 novinářů. Stejně jako v předchozích letech byla konference inzerována téměř výhradně prostřednictvím těchto odborných médií. Kompletní seznam mediálních partnerů je zveřejněn na webových stránkách konference www.cfvk.cz.

Na konferenci zaznělo celkem 28 přednášek od 24 přednášejících, z čehož bylo 10 firemních prezentací. Vybrané firmy prezentovaly ve speciálním bloku své aktuální nabídky a novinky pro příští rok. Jak bylo oznámeno na loňské konferenci, vědecká sekce bude probíhat v dvouletém cyklu, letošní ročník byl zaměřen přednostně na novinky a praktické problémy při realizaci fotovoltaických elektráren. Na příští konferenci, která je předběžně plánována na termín 11. až 12. listopadu 2010, zazní v samostatné sekci rovněž vědecké přednášky prezentující výstupy základního i aplikovaného výzkumu v České republice i v zahraničí.

Již v průběhu loňského třetího ročníku České fotovoltaické konference proběhla malá výstava vybraných firem, na niž však měli přístup pouze účastníci konference. V letošním roce byla již výstava samostatná, probíhala v pavilonu A2 a účastnilo se jí celkem 33 firem, přičemž vstup na výstavu byl volný pro všechny zájemce. Tuto změnu uvítali především vystavovatelé, mezi nimiž převažovaly české firmy. Těch bylo celkem 27, další 3 firmy byly z Německa a po jedné z Velké Británie, Španělska a Rakouska. Největší výstavní plochou disponovala firma IBC Solar. Podle odhadu vystavovatelů na výstavu zavítalo kolem 800 návštěvníků. Na rozdíl od obecněji zaměřených veletrhů a výstav se jednalo o zájemce, kteří měli často hluboké znalosti fotovoltaických technologií a na výstavě vybírali dodavatele nebo realizační firmy pro své projekty.

Generálním partnerem konference byla Česká spořitelna, která vyčlenila pro podporu obnovitelných zdrojů energie speciální tým. Hlavními firemními partnery letošní konference, kteří nadstandardně přispěli na její pořádání, byly již tradičně firmy Solartec a Fronius, přehled ostatních firemních partnerů je uveden na stránkách konference. Pořádání konference podpořilo rovněž Ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím programu Efekt. Pořadatelé konference tímto děkují ministerstvu a uvedeným firmám za jejich finanční podporu.

Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. | +420 602 771 371 | bronislav@czrea.org

vytisknout nahoru