česky | english

Obsahová náplň a časový harmonogram

Tematické bloky konference:
 • aktuální výzkum v oblasti fotovoltaických technologií
 • fotovoltaika a stavby s téměř nulovou spotřebou energie
 • fotovoltaika v rámci elektrizační soustavy
  • akumulace elektřiny a jiná technická řešení pro zmenšení výkyvů výroby
  • řízení spotřebičů podle dostupnosti energie
  • virtuální elektrárny/teplárny v kombinaci s jinými obnovitelnými zdroji
  • predikce výroby
  • Smart Grids
  • energetická soběstačnost, občanská energetika
 • fotovoltaika mimo elektrizační soustavu (v zemědělství, dopravě a jinde)

Prosíme zájemce o příspěvky na vědeckou část konference, aby zasílali abstrakty na adresu cfvk@czrea.org do 4. března 2013