česky | english

Program konference

Program konference

 

Seznam potvrzených přednášek

Fejfar AntonínFyzikální ústav AV ČRPŘEHLED O STAVU VÝZKUMU FOTOVOLTAICKÝCH ČLÁNKŮ
Frantík OndřejSolartecPasivace a kontaktování borového emitoru u krystalických křemíkových solárních článků
Grmela Daniel Fakulta architektury VUT v BrněÚvod do lokální soběstačnosti obytných souborů
Ledinský MartinFyzikální ústav AV ČRMĚŘENÍ ZÁCHYTU SVĚTLA POMOCÍ RAMANOVY SPEKTROSKOPIE V TENKÝCH VRSTVÁCH KŘEMÍKU
Müller MartinFyzikální ústav AV ČRRŮST MULTIVRSTEV AMORFNÍHO A MIKROKRYSTALICKÉHO KŘEMÍKU V NOVÉ PECVD APARTUŘE
Nohejl ErvínCzechSolarKoncepce soběstačného domu
Píč VlastimilFyzikální ústav AV ČRSTAVBA APARATURY PRO MIKROVLNNÉ MĚŘENÍ DOBY ŽIVOTA NOSIČŮ NÁBOJE V POLOVODIČÍCH
Pikna PetrFyzikální ústav AV ČR ŽÍHÁNÍ POLYKRYSTALICKÝCH TENKOVRSTVÝCH KŘEMÍKOVÝCH SOLÁRNÍCH ČLÁNKŮ VE VODNÍ PÁŘE ZA SNÍŽENÝCH TLAKŮ
Poruba AlešSolartecNEJNOVĚJŠÍ VÝVOJ V OBLASTI BAREVNÝCH KŘEMÍKOVÝCH SOLÁRNÍCH ČLÁNKŮ VE SPOLEČNOSTI SOLARTEC
Smrž MilanEurosolarAkumulace energie do energetických plynů
Šutta PavolZápadočeská univerzitaURČENÍ MIKROSTRUKTURY µc-Si:H ANALÝZOU PROFILU DIFRAKČNÍCH A SPEKTRÁLNÍCH ČAR
Vaněk JiříCentrum výzkumu a využití OZE VLIV „SNAIL TRACKS“ JEVU NA VLASTNOSTI FOTOVOLTAICKÝCH PANELŮ
Picpauer JanCentrum pasivního domufotovoltaika a stavby s téměř nulovou spotřebou tepla
Hrzina PavelČVUT FEL Diagnostika fotovoltaických modulů s využitím střídavých metod měření
Gvritishvili Roman VUT v Brně, FEKT Dlouhodobé měření výkonu amorfních a multikrystalických křemíkových modulů
Klapetek Petr   GSVIT – volně šiřitelný software pro výpočty šíření elektromagnetického pole v mikrostrukturách
Nádaský Pavel VUT v Brně, FSI Měření úhlového rozdělení intenzity světla rozptýleného solárním článkem
Stojan Radek VUT v Brně, FEKT Polarizace luminiscenčního záření solárních článků
Vala Martin VUT v Brně, FCH Nízkomolekulární materiály pro organické solární články
Pathak Dinesh Univerzita Pardubice Chalcopyrite Like AgInSe2 (AIS) Thin Film Solar Cell Prepared by Laser Ablation
Střižík Lukáš Univerzita Pardubice Photoluminiscence and Photon Up-Conversion in Amorphous Chalcogenides
Vocílka Tomáš  Fotovoltaický ohřev TUV
Formánek Marian VUT v Brně, FAST Vyhodnocení a rekonstrukce nevhodně navrženého fotovoltaického systému
Laciok Aleš Skupina ČEZVýzkum v rámci Skupiny ČEZ
Kožušník Oldřich ČEZ OZ Zkušenosti z provozu velkých FV parků
Roubal JiříTECHSYS - HW a SW Výhody SmartGrids ve srovnání s HDO
Hladík Jiří SolartecAplikace laserů ve výrobě
Wostrý Petr SolartecTechnologie nanášení Al2O3 pro pasivaci zadní strany p-typového křemíku
Hladík Jiří Solartec Srovnání čidel slunečního záření
Frantík Ondřej Solartec FV panely pro speciální aplikace z Reptile inside a jejich zátěžové testování
Hanák Kamil Solartec Diagnostika modulů a PID
Bařinka Radim SolartecFotovoltaické panely pro architektonické aplikace
Zilvar Jiří TZB-info Jak funguje Net Metering
Bechník BronislavCzech RE Agency Potenciál fotovoltaiky mimo elektrizační soustavu
Minařík LadislavUniverzita Pardubice Studie využití fotovoltaické energie pro hybridní napájení železničního vozidla
Doucha PavelAK Šikola a partneřiÚskalí provozování lokálních distribučních soustav z právního hlediska