česky | english

Pokyny pro autory

Abstrakty zasílejte na e-mailovou adresu: cfvk@czrea.org

Abstrakt příspěvku:
  • při dodržení níže uvedené struktury nepřesahuje 1 stránku formátu A4
  • je předán v elektronické formě ve formátu Wordu (.doc nebo .rtf) s následujícími parametry – viz vzor na konci dokumentu (Prijmeni-Abstrakt.doc)
  • prosíme o zaslání abstraktu v českém nebo slovenském jazyce

Abstrakt příspěvku bude k dispozici účastníkům konference ke stažení

Text příspěvku (plné znění na CD-ROM s ISBN):
  • sborník bude sestaven z prezentací, nevyžadujeme psaní samostatného příspěvku
  • prezentace ve sborníku se může v detailech lišit od přednášky na konferenci, zejména je možno vynechat informace, které autor prozatím nechce zveřejňovat širokému publiku
  • prosíme předat v elektronické formě buď ve formátu .pdf (preferováno) nebo ve formátu PowerPoint (.ppt nebo .pptx)
  • termín odevzdání 13. 5. 2013
Vlastní prezentace příspěvku

Pro vlastní prezentaci na konferenci budete mít k dispozici počítač s datovým projektorem. Předpokládáme, že budete mít připravenu prezentaci v PowerPointu. Oficiálním jazykem konference je stanoven český nebo slovenský, výjimečně i anglický jazyk.