česky | english

Konference se koná ve dnech 14. a 15. května 2013 v rámci Evropských dnů Slunce.

Záštitu nad 8. ročníkem České fotovoltaické konference převzal děkan Fakulty stavební prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA

Po téměř dvou letech stop-stavu v letech 2010 a 2011, váhavém povolování fotovoltaických elektráren v roce 2012 a drastickém snížení výkupní ceny pro rok 2013 plánuje Energetický regulační úřad od roku 2014 úplné ukončení podpory nejen fotovoltaiky, ale i všech ostatních obnovitelných zdrojů energie. Kromě toho Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje prodloužení solární daně. Všechny tyto problémy se týkají pouze fotovoltaických elektráren připojených do elektrizační soustavy. Fotovoltaiku je však možno využívat v mnohem širším spektru aplikací.

Investiční náklady malých fotovoltaických elektráren na střechách a fasádách budov se za poslední tři roky propadly na takovou úroveň, že vyrábějí elektřinu za cenu srovnatelnou s cenami elektřiny pro domácnosti. Pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie se přitom fotovoltaické panely instalované na střechu nebo fasádu jeví jako nejvýhodnější obnovitelný zdroj. Lze proto předpokládat, že malé fotovoltaické elektrárny instalované na střechách nebo fasádách budov budou instalovány i bez podpory.

Výroba elektřiny fotovoltaickými elektrárnami je sice dobře predikovatelná, přesto však je velmi proměnlivá. Při zvyšování podílu fotovoltaiky v energetickém mixu je nutno této otázce věnovat odpovídající pozornost. Pomineme-li možnost vyrobenou elektřinu nevyužít, zbývají v podstatě dvě možnosti – akumulace nebo řízení spotřeby.

V současnosti je cena elektřiny z fotovoltaických panelů tři až pětkrát nižší, než energie získávaná z ropných paliv ve spalovacích motorech. Je pouze otázkou času, kdy se tato skutečnost projeví například v dopravní praxi. Studie využitelnosti fotovoltaiky v železniční dopravě již byla provedena i v České republice (na jedné regionální trati). Výletníky na Brněnské přehradě vozí lodě, jejichž spotřebu částečně pokrývají fotovoltaické panely na střeše kapitánského můstku. Jsou vyvíjeny hybridní dopravní prostředky, které běžně využívají energii z ropných paliv, ale v místech, kde je k dispozici odpovídající trolejové vedení mohou využívat i elektřinu z obnovitelných zdrojů.

Po celém světě se pořádají závody solárních vozidel, které v mnohém připomínají závody z dob počátků automobilismu. Jednoho takového závodu – z Paříže do Astany v Kazachstánu – se účastní i tým z České republiky, který bude na České fotovoltaické konferenci prezentovat své vozidlo.

Výhodné může být například využití fotovoltaiky k pohonu zemědělských strojů, které jsou dosud poháněny téměř výhradně ropnými palivy, jejichž ceny vytrvale stoupají. Výhodou je, že většina zemědělských prací probíhá za hezkého počasí, kdy je slunečního záření dostatek. Je však nutno vyvinout odpovídající zemědělskou techniku. Otázkou je, zda se bude jednat o malá zařízení poháněná jedním nebo několika panely, nebo velké stroje nějakým způsobem připojené ke stacionární fotovoltaické elektrárně.

8. Česká fotovoltaická konference se koná v rámci projektu Evropské dny Slunce ve dnech 14. a 15. května 2013.

Prosíme zájemce o příspěvky na vědeckou část konference, aby zasílali abstrakty na adresu cfvk@czrea.org do 4. března 2013