česky | english

Principy a diagnostika
1.Měření voltampérových charakteristik neosvětlených fotovoltaických křemíkových krystalických článkůFEL ČVUT v Praze Černá L.stáhnout

2.Fotovoltaické pracoviště na ČVUT-FELFEL ČVUT v Praze Černá L.stáhnout

3.Charakterizace tandemových solárních článků novou nedestruktivní metodou měření parciálních V-A křivekFzU AV ČRHolovský J.stáhnout

4.Dielectric characterization of SiC for PV applicationFEL STU Bratislava Perný M.stáhnout

5.Computer Based Solar Cells Defects Recognizing System FEKT VUT v Brně Vaněk J.stáhnout

6.Teplotní závislost transmisní fotoluminiscenceFEKT VUT v Brně Veselý A.stáhnout
 
Organické materiály pro fotovoltaiku
7.Studium fotodegradace organických materiálů určených pro konstrukci fotovoltaických článků FCH VUT v BrněHeinrichová P.stáhnout

8.Vliv různých typů transportních vrstev na účinnost organických solárních článkůFCH VUT v BrněŠedina M. stáhnout
 
Tenkovrstvé solární struktury
9.Relativní měření rozptylu světla na tenkých vrstvách křemíku pomocí Ramanovy spektroskopie FzU AV ČRLedinský M. stáhnout
 
Krystalické křemíkové technologie
10.Maskování křemíkového substrátu vrstvou termického SiO2 pro zajištění jednostranné texturace a difúze v procesu výroby solárních článků z monokrystalického křemíku SolartecBařinková P.stáhnout

11.Žíhání křemíkových substrátů s vysokou nebo nízkou dobou života minoritních nosičů náboje metodou RTP SolartecFrantík O.stáhnout

12.Negatively Charged Al2O3 Layers Deposited by Magnetron Sputtering and Vacuum Evaporation for Crystalline Silicon Solar Cell BSF Solartec Hégr O.stáhnout

13.AC and DC response in the dark of poly-Si solar cells with non-standard design FEL STU Bratislava Kusko M.stáhnout

14.Úprava morfologie zadních stran krystalických křemíkových solárních článků plazmo-chemickým leptáním za atmosférického tlaku Solartec Macháček M.stáhnout

15.Barevné solární články pro architektonické aplikace - představení výzkumného projektu TIP2009 PřF MU v Brně Nečas D.stáhnout

16.Optimalizace PECVD depozice antireflexních a pasivačních vrstvev pro krystalické křemíkové článkySolartecWostrý P.stáhnout
 
FV systémy
17Detekce poruchových stavů FV systémů FEL ZCU v Plzni Bělík Milanstáhnout

18.Studie vlivu zastínění na činnost reálných fotovotaických elektráren PdF MU v Brně Ondrušková Luciestáhnout
 
Ostatní